backround

piątek, 7 października 2011

Another sheep for my shepard's farm...

 
Well,  I've finished my first sheep and I'm proud of me. The trick to make tilda's projects is to take time, not to hurry and to find out what suits us.

Also, mein erstes Lamm habe ich fertig gebracht und bin stolz auf mich. Der Schlüssel zum einen gelungenen Tilda Projekten ist sich Zeit zu nehmen, nicht zu hetzen und finden Lösungen die zu uns passen.

Więc, oto gotowa moja pierwsza owieczka i jestem z siebie dumna. Z  projektami Tildy nie należy się spieszyć, trzeba poświęcić im trochę czasu i znaleźć metodę, która najbardziej nam pasuje.Recently  I was asked  if I'm not tired of sewing my softies. The answer is  no, I'm not, it's a little time that I waist only for me and  then the  joy of presenting to my family and friends .

Letztens hat mich jemand gefragt ob ich nicht müde bin meine weichen Buchstaben zu nähen. Die Antwort ist, nein, bin ich nicht, weil es ist immer nur meine Zeit, die ich für mich nehme und dann kommt die Freude des Vorstellens an meine Familie und Freunde.

Niedawno zapytano mnie czy nie męczy mnie ciągłe szycie miękkich literek. Odpowiedź brzmi, nie, bo jest to tylko mój czas, który poświecam szyciu i w kolejności przyjemność zaprezentowania ich rodzinie i przyjaciołom.A birth-gift for a girl named Noelia.
Ein Geburtsgeschenk für ein Mädchen, die heißt Noelia.
Prezent na narodziny małej Noelii.


PATI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz