backround

poniedziałek, 31 października 2011

Happy Halloween

Today only photos, I'm still very busy.
Heute nur einige Fotos, ich bin immer noch sehr beschäftigt.
Dzisiaj tylko kilka zdjęć, wciąż jestem bardzo zajęta.
PATI


sobota, 29 października 2011

Today are born Tooth Fairy Pillows

Today  are  born Tooth Fairy Pillows and I'm proudly  presenting six of the sisters . Inspired  by my kids and their neverending teeth adventures. All of the softies I'm offering  to sell.


Heute sind es einige Zahnfee Kissen geboren und ich kann euch sechs von der Schwestern stolz presentieren. Die Inspiration kam natürlich dank meiner Kiddies und deren unzähligen Zahnabenteuern. Alle sind zu haben (kaufen, bestellen).
Dzisiaj przyszły na świat Ząbkowe Wróżki i mogę pochwalić się sześcioma siostrami. Powstały dzięki inspiracji moich dzieci i ich niezlicznych zębnych przygód. Wszystkie są do kupienia.PATI

środa, 12 października 2011

It's my birthday and I'll cry if I want to...

Yes, today is my birthday and I'm really a true crybaby, but anyway is it a reason to enjoy and have fun? I'm older, another number, that's it...
Anyway I've made some "useless" halloween decoration outside, but it's still a lot to do. :)

Ja, heute ist mein Geburtstag und ich  bin eine echte Häulsuse, aber ist das ehrlich ein Grund zum feiern? Ich bin älter geworden, nächstes Ziffer, das ist doch alles...
Trotzdem habe ich  eine "nutzlose" Halloween Dekoration angefangen zu machen, aber es wird auf mich noch zukommen. :)

Tak, dzisiaj są moje urodziny, a ja jestem prawdziwa płaczka, ale czy rzeczywiście jest to powód do świętowania? Jestem starsza, kolejny numer, to wszystko...
Mimo tego poczyniłam na zewnątrz trochę "niepotrzebnych" dekoracji na halloween, ale czeka mnie jeszcze trochę pracy. :)

PATI

piątek, 7 października 2011

Another sheep for my shepard's farm...

 
Well,  I've finished my first sheep and I'm proud of me. The trick to make tilda's projects is to take time, not to hurry and to find out what suits us.

Also, mein erstes Lamm habe ich fertig gebracht und bin stolz auf mich. Der Schlüssel zum einen gelungenen Tilda Projekten ist sich Zeit zu nehmen, nicht zu hetzen und finden Lösungen die zu uns passen.

Więc, oto gotowa moja pierwsza owieczka i jestem z siebie dumna. Z  projektami Tildy nie należy się spieszyć, trzeba poświęcić im trochę czasu i znaleźć metodę, która najbardziej nam pasuje.Recently  I was asked  if I'm not tired of sewing my softies. The answer is  no, I'm not, it's a little time that I waist only for me and  then the  joy of presenting to my family and friends .

Letztens hat mich jemand gefragt ob ich nicht müde bin meine weichen Buchstaben zu nähen. Die Antwort ist, nein, bin ich nicht, weil es ist immer nur meine Zeit, die ich für mich nehme und dann kommt die Freude des Vorstellens an meine Familie und Freunde.

Niedawno zapytano mnie czy nie męczy mnie ciągłe szycie miękkich literek. Odpowiedź brzmi, nie, bo jest to tylko mój czas, który poświecam szyciu i w kolejności przyjemność zaprezentowania ich rodzinie i przyjaciołom.A birth-gift for a girl named Noelia.
Ein Geburtsgeschenk für ein Mädchen, die heißt Noelia.
Prezent na narodziny małej Noelii.


PATI

poniedziałek, 3 października 2011

San Michele Archangelo and other little angels...

Yesterday we've really enjoyed the feast of our parish St.Michael Archangel. As usually very loud, colorful and crowdful. With music, paper fireworks' explosions and many happy children's faces the tradition beriched the family live in the little sicilian town.
Gestern haben wir viel Freude auf unseren St.Michael Archengel Pfarei' Fest erlebt. Wie immer sehr laut, bunt voll. Mit der musik, Papierfeuerwerk's Explosionen und vielen glücklichen Kindergesichtern ist dank dieser Tradition das Familienleben in dem kleinen sizilianischen Städtchen bereicht worden.


 


Wczorajszy dzień został spędzony z prawdziwą przyjemnością na święcie parafialnym pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Jak zwykle było głośno, kolorowo i tłoczno. Z muzyką, wystrzałami papierowych fajerwerków i uśmiechem na dziecięcych twarzach zostało wzbogacone życie rodzinne tego małego sycylijskiego miasteczka.And this little guy has completed this weekend six months. It's everytime astound how quickly babies make their progress. Many kisses my little darling...

Und dieser kleiner Kerl hat an dieses Wochenende sechs Monaten seines Lebens hinter sich gebracht. Jedesmal ist überraschend wie schnell Säuglinge ihre Fortschritte machen. Viele Küsse mein kleiner Schatz...

A ten mały człowiek w ten weekend świetował swoje pół roku życia. To zawsze mnie zadziwia jak szybko niemowlęta robią postępy. Wiele całusków mój malutki Józiu...

May Saint Micheal protect you and your families.
Und St.Michael verhüte euch und euren Familien.
Niech Święty Michał chroni was i wasze rodziny.

PATI